מדיניות פרטיות

   15 בספטמבר 2016 (עדכון 1 במאי 2018)

Amer Sports מחויבת להגנה על פרטיותכם ולציות לחוקי הגנת נתונים ופרטיות. מדיניות פרטיות זו (“מדיניות”) נועדה לעזור לכם להבין איזה מידע אנו אוספים בנוגע למוצרינו ולשירותינו וכיצד אנו מעבדים מידע זה ומשתמשים בו. לכל אורך מדיניות זו, פירוש המונח “נתונים אישיים” הינו מידע הנוגע לאינדיבידואל מזוהה או בר זיהוי (דהיינו אדם טבעי).
“Amer Sports” מתייחס ל-Amer Sports Corporation, לרבות כל חברות קבוצתו, המסונפים לו וחברות הבת שלו מעת לעת (המכונים גם “אנו”, “אנחנו” או “שלנו”). מותגי Amer Sports מנויים בכתובת www.amersports.com/brands. הינכם מאשרים ומסכימים שייתכן והנתונים האישיים שלכם שנאספו ישמשו בהתאם למדיניות זו ועל ידי חברה אחת או יותר מקבוצת Amer, שייחשבו, יחד או לחוד, לשולטות בנתונים ביחס לנתונים אלה.

מדיניות זו חלה על נתונים אישיים הנאספים בנוגע למוצרים ולשירותים שמציעה Amer Sports או מאינטראקציות אחרות איתנו כאשר ישנם קישור או התייחסות שילוב הולמת אחרת למדיניות זו, לדוגמה, בנוגע למוצרינו, לאתרינו, ליישומינו ולסוגי שירותים אחרים ש-Amer Sports נוהגת להציע באופן אלקטרוני, וכן שירותים אחרים כגון שירות לקוחות ואחריות, אירועי לקוחות, או קידומי מכירות וקמפיינים.

אנו נוהגים לספק תנאים נוספים הנוגעים לפרטיות ביחס למוצר או שירות Amer Sports מסוים. התנאים הספציפיים למוצר או לשירות גוברים על מדיניות זו במקרה של סתירה. מוצרינו או שירותינו אף עשויים לכלול קישורים לאתרי חברות אחרות ושירותי צד ג’ ולהם מדיניות פרטיות משלהם. אנו ממליצים לכם לקרוא בקפידה את מדיניות הפרטיות של שירותים אלה. Amer Sports אינה אחראית לנוהגי הפרטיות או לתוכן של שירותי צד ג’ שכאלה.

כאשר הסכמתכם לעיבוד נתונים אישיים המתואר במדיניות זו נדרשת בחוק תקף, הסכמה זו תושג באמצעות מנגנון הולם, כגון סימון תיבה לציון הסכמתכם, בחירת הגדרות טכניות לשירות או לאתר, או הצהרה או התנהלות אחרת המעידה בבירור על הסכמתכם לעיבוד, בהתאם למוצר, לאתר, לשירות או ליישום בו אתם משתמשים.

הנתונים הנאספים

לרוב, אנו אוספים את הנתונים האישיים שלכם כאשר אתם רוכשים את מוצרינו או את שירותינו, משתמשים או נרשמים לשירותינו, נרשמים לקידום מכירות או לקמפיין, או מתקשרים איתנו באופן אחר. להלן דוגמאות לקטגוריות נתונים שאנו אוספים לגביכם.

מידע טכני. ככלל, אתם רשאים לבקר באתרינו או להשתמש במוצרינו או בשירותינו מבלי להזדהות. עם זאת, מידע טכני מסוים נאסף כחלק סטנדרטי משימושכם בשירותינו. מידע זה כולל, לדוגמה, את כתובת ה-IP שלכם, את זמני הכניסה, את האתר ממנו נכנסתם לקישור, עמודים בהם ביקרתם, את הקישורים בהם אתם משתמשים, את המודעות ותוכן אחר בו צפיתם, מידע לגבי המכשירים שלכם ומידע טכני אחר שמספק לנו הדפדפן שלכם או הנאסף באופן אחר בנוגע למוצרים ולשירותים מסוימים. כאשר אתם משתמשים בשירותינו או מתקשרים איתנו באופן אחר ברשתות טלקומוניקציה, מידע נוסף מסוים, כגון מספר מנוי הנייד שלכם, מועבר אלינו על ידי מפעיל הטלקומוניקציה כחלק סטנדרטי מתקשורת זו. אנא עיינו גם בסעיף “שימוש בעוגיות ובאותות רשת (web beacons)” להלן.

מידע שאתם מספקים לנו. כאשר אתם נרשמים לשירותינו, מבצעים רכישה, נרשמים לקידום מכירות או מתקשרים איתנו באופן אחר, ייתכן ונבקש מכם לספק לנו מידע מסוים כגון שמכם, כתובת הדוא”ל שלכם, כתובתכם וכן שמות משתמש, סיסמאות ואסמכתאות אחרות המשמשות לאימות משתמשים ופעולותיהם או הנחוצות לאספקת המוצרים והשירותים שביקשתם או כדי לתקשר איתכם, וכן מידע שאתם מעלים כגון מיקום, מידע נתיב, תמונות וכולי. אנו עשויים לאסוף נתוני הכשרה, מידע דמוגרפי, לדוגמה, הגיל, המגדר, המיקוד והעדפות השפה שלכם.

אנו אף עשויים לאסוף מידע אחר שאתם מספקים, כגון הסכמותיכם, העדפותיכם והמשוב שלכם, מידע בנוגע למכשירים שלכם ומידע אחר שאתם מספקים לנו. אנא שימו לב שמידע מסוים שאינו ניתן לזיהוי הנאסף מכם עשוי להפוך בר זיהוי אישי כאשר אתם מספקים לנו את הנתונים האישיים שלכם. חלק משירותינו עשויים לאפשר לכם להגיש מידע לגבי אנשים אחרים, לדוגמה, אם אתם מזמינים מוצר שברצונכם שנשלח ישירות לנמען אחר.

קטגוריות נתונים אישיים מיוחדות. אנו עשויים לאסוף את הנתונים הביומטריים שלכם ונתונים הנוגעים לבריאות, כגון לחץ דם, דופק, טביעות אצבע או מידע דומה בהתאם לשירות או למוצר שרכשתם. משתמשים מתבקשים להעניק הסכמה לאיסוף נתונים שכאלה במפורש לגבי כל אחד מהשירותים או מהמוצרים המדוברים. בשירותים או ביישומים מסוימים ניתן לעשות זאת בהתאמת הגדרות היישום או השירות. אי הסכמה עשויה להשפיע על אספקת השירות הרלוונטי.

עסקאותיכם עימנו. אנו אוספים או מבקשים מידע הנוגע לרכישתכם את מוצרינו או את שירותינו ולשימושכם בהם והנוגע לתקשורות אחרות שלכם איתנו. מידע זה עשוי לכלול, לדוגמה, פרטי בירורים או בקשות מצדכם, המוצרים והשירותים שסופקו (לרבות פרטי משלוח), פרטי רכישה (לרבות תשלומים, פרטי כרטיס אשראי, כתובת לחיוב, בדיקות אשראי ומידע פיננסי אחר), פרטי הסכמים ביניכם לבין Amer Sports, רשומות קשר ותקשורות, מידע ופרטים בנוגע לתוכן שסיפקתם לנו ומידע עסקה אחר. אנו רשאים, בהתאם לחוק תקף, לתעד את התקשורת שלכם עם שירות הלקוחות שלנו או עם נקודות קשר דומות אחרות.

נתוני מיקום. שירותים מסוימים עשויים לכלול שימוש בנתוני המיקום שלכם. עם זאת, השימוש בנתוני המיקום שלכם כפוף להסכמתכם מראש בכל אחד מהשירותים.

נתונים המושגים מצדדי ג’. בנוסף לנתונים האישיים שאנו משיגים מכם, אנו עשויים להשיג, בהתאם לחוקים תקפים, נתונים אישיים מסוימים מחברות השכרת רשימות וממקורות פומביים אחרים, כגון נתונים אישיים כמידע אשראי ועדכוני כתובת.

מטרת העיבוד

Amer Sports מעבדת את הנתונים האישיים שלכם למטרות המתוארות במדיניות זו ו/או מידע פרטיות נוסף ספציפי לשירות. לתשומת לבכם, מטרה אחת או יותר עשויות לחול בו זמנית.

אספקת מוצרים ושירותים. אנו עשויים לעבד את הנתונים האישיים שלכם ולהשתמש בהם כדי לספק לכם את השירות או את המוצר שביקשתם, לעמוד בבקשות אחרות מצדכם כגון שירות לקוחות, עיבוד הזמנה או כנדרש באופן אחר לביצוע או לאכיפת החוזה ביניכם לבין Amer Sports. אנו אף עשויים לעבד את הנתונים האישיים שלכם ולהשתמש בהם לווידוא השימושיות והבטיחות של מוצרינו ושל שירותינו, לזיהויכם ולמניעת הונאה ושימושים פסולים אחרים ולאיתורם.

פיתוח מוצרים ושירותים. אנו עשויים לעבד את הנתונים האישיים שלכם ולהשתמש בהם לפיתוח מוצרינו ו/או שירותינו. עם זאת, לרוב אנו משתמשים רק במידע ממוצע וסטטיסטי בפיתוח מוצרינו ושירותינו ולא בנתונים הניתנים לזיהוי ישיר עימכם. אנו אף עשויים לעבד את הנתונים האישיים שלכם ולהשתמש בהם להתאמת ההצעות שלנו וכדי לספק לכם את השירות הרלוונטי לכם יותר, לדוגמה, למתן המלצות ולהצגת תוכן ופרסום מותאמים. אנו עשויים לשלב נתונים אישיים שנאספו בנוגע לשימושכם במוצר ו/או שירות Amer Sports מסוים עם נתונים אישיים אחרים שייתכן ונחזיק לגביכם, למעט במידה ונתונים אישיים אלה נאספו למטרה אחרת.

תקשורת איתכם ושיווק. אנו עשויים לעבד את הנתונים האישיים שלכם ולהשתמש בהם כדי לתקשר איתכם, לדוגמה, כדי לספק מידע בנוגע למוצרינו ו/או לשירותינו בהם אתם משתמשים או כדי ליצור איתכם קשר לבירורי שביעות רצון לקוח. אנו עשויים לעבד את הנתונים האישיים שלכם ולהשתמש בהם לשיווק. מטרות שיווק עשויות לכלול שימוש בנתונים האישיים שלכם לשיווק מותאם אישית או למטרות מחקר בהתאם לחוקים תקפים, לדוגמה, לעריכת מחקר שוק וכדי ליידע אתכם לגבי מוצרינו, שירותינו או מבצעינו דרך השירותים האלקטרוניים או האחרים שלנו או של צדדי ג’.

בנוסף, חלק ממוצרינו ושירותינו עשויים לשמש לקידום מוצרים ושירותים של חברות אחרות. עם זאת, Amer Sports לא מגלה את הנתונים האישיים שלכם לחברות אלה למטרות השיווק שלהן בלא הסכמתכם מראש.

יצירת פרופיל/התאמה אישית. אנו עשויים לעבד את הנתונים האישיים שלכם ולהשתמש בהם ליצירת פרופיל/התאמה אישית למטרות כגון שיווק ישיר מטווח ושיפור מוצרינו או שירותינו. אנו אף עשויים ליצור מידע ממוצע וסטטיסטי המבוסס על הנתונים האישיים שלכם. יצירת פרופיל/התאמה אישית כוללת עיבוד אוטומטי של הנתונים האישיים שלכם לשם אומדן, ניתוח או חיזוי העדפותיכם האישיות או תחומי העניין שלכם כדי, לדוגמה, לשלוח לכם הודעות שיווק בנוגע למוצרים או לשירותים המתאימים לכם ביותר.

העברות הנתונים האישיים שלכם

אנו רשאים לגלות את הנתונים האישיים שלכם לצדדי ג’ אך ורק כמצוין להלן במדיניות זו, או כמחויב בחוק תקף.

חברות קבוצת Amer Sports. אתם מאשרים ומסכימים שאנו רשאים לחלוק את הנתונים האישיים שלכם בתוך חברות קבוצת Amer Sports ורשאים להעביר את הנתונים האישיים שלכם לשימוש חברות אחרות בקבוצת Amer Sports למטרות המפורטות במדיניות זו, כאשר חברת קבוצה/חברות קבוצה מעורבות באספקת השירותים לכם או לחברות קבוצה אחרות. בכך עשוי להיכלל, לדוגמה, חיוב ומסירת רכישותיכם, אספקת שירותים כגון שירות לקוחות, פיתוח ותחזוקת פתרונות דיגיטאליים וניהול, ניתוח ויצירת פרופיל/התאמה אישית של נתוני לקוח כמפורט לעיל. חברות/מותגי קבוצה אחרים של Amer Sports, שאינם החברה/המותג אליהם נרשמתם בנפרד כצרכנים, לא ישלחו לכם שיווק בדוא”ל או במסרון.

הסרה משיווק בדוא”ל/במסרון. אתם רשאים לבחור בהסרה משיווק מותג בדוא”ל בציות להנחיות בהודעות דוא”ל אלה (לרוב בקישור “הסר”) או ביצירת קשר עם חברת המותג/הקבוצה הרלוונטית כמפורט בדוא”ל ובאתר שלה. במידה ותבחרו בהסרה, נמשיך לשלוח לכם הודעות דוא”ל שאינן שיווקיות, כגון הודעות שירות או מידע אחר או במידה והינכם לקוח עסקי, אנו עשויים לשלוח מידע קשרי עסקים. אתם רשאים לבחור גם בהסרה משיווק ישיר במסרונים ביצירת קשר עם חברת/מותג הקבוצה הרלוונטיים כמפורט באתרם או במסרון, כתקף.

ספקי שירות וצדדי ג’ מורשים אחרים. אנו עשויים להעביר את הנתונים האישיים שלכם לצדדי ג’ מורשים המעבדים נתונים אישיים מטעם Amer Sports למטרות המתוארות במדיניות זו, כגון ספקי שירות טכני, לוגיסטי, מסחר מקוון, שיווק ושירותים אחרים. צדדים אלה אינם מורשים להשתמש בנתונים האישיים שלכם למטרות אחרות למעט המטרה לשמה נאספו ואנו מחייבים אותם לפעול בהתאם לחוקים תקפים ולמדיניות זו ולנקוט באמצעי אבטחה הולמים להגנה על הנתונים האישיים שלכם.

אנו אף עשויים להעביר את הנתונים האישיים שלכם, לרבות נתוני דופק, נתונים ביומטריים או נתונים אחרים הנוגעים לבריאות, לשותף שירות, במידה ותבחרו שירותים בהם על חברת צד ג’ לעבד את הנתונים לאספקת השירות או במידה ותסכימו בנפרד שחברת צד ג’ תורשה לעבד את הנתונים שלכם בנוגע לשירותי Amer Sports או למוצריה.

העברות בינלאומיות. ייתכן ומוצרינו ושירותינו יסופקו בשימוש במשאבים ובשרתים המצויים במדינות שונות ברחבי העולם. לפיכך, ייתכן והנתונים האישיים שלכם יועברו אל מחוץ למדינה בה אתם משתמשים בשירותינו, לרבות למדינות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, אשר המועצה האירופית סבורה שרמת הגנת הנתונים בהן אינה הולמת. במקרים אלה, אנו נוקטים בצעדים להבטחת הגנה הולמת לנתונים האישיים שלכם כנדרש בחוקים תקפים. בהעברות בינלאומיות של הנתונים האישיים שלכם, אנו מסתמכים לרוב על הסכמים המבוססים על הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים (Standard Contractual Clauses, “SCC”) של המועצה האירופית. תוכלו למצוא את ה-SCC פה. במידה וברצונכם לדעת יותר על העברות בינלאומיות של הנתונים האישיים שלכם, תוכלו ליצור איתנו קשר דרך פרטי הקשר להלן.

גילויים אחרים. אנו עשויים לגלות ולעבד באופן אחר את הנתונים האישיים שלכם בהתאם לחוקים תקפים כדי להגן על האינטרסים הלגיטימיים של Amer Sports, לדוגמה, בהליכים משפטיים אזרחיים או פליליים.

מיזוגים ורכישות. במידה ונחליט למכור, לקנות, למזג או לארגן את עסקינו באופן אחר במדינות מסוימות, ייתכן והדבר יהיה כרוך בכך שנגלה נתונים אישיים לרוכשים או לרוכשים אפשריים וליועציהם, או בכך שנקבל נתונים אישיים ממוכרים ומיועציהם, למטרות עסקאות אלה.

נתונים הנוגעים לקטינים

Amer Sports אינה מעוניינת באיסוף מידע מקטינים או בהתקשרות עימם בעסקאות. עם זאת, מסדי הנתונים שלנו עשויים לכלול בכל זאת נתונים אישיים של ילדים לאור העובדה שלא תמיד ניתן לקבוע במדויק את גיל המשתמש. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחסום שירות בפני קטין או אדם שאנו חושדים באופן סביר שהינו קטין.

בהתאם למדיניות Amer Sports, קטינים מתבקשים שלא לבצע רכישות או פעולות חוקיות אחרות במוצרינו ובשירותינו בלא הסכמת הורה או אפוטרופוס, אלא כמותר באופן אחר בחוק תקף. במידה והינכם קטינים אך קיבלתם הסכמת אפוטרופוס, דרושה לכם היכולת להוכיח הסכמה זו בהתאם לבקשה.

איכות נתונים והחזקתם

אנו נוקטים בצעדים סבירים לשמירת הדיוק והעדכון של הנתונים האישיים אשר בחזקתנו ולמחיקת נתונים אישיים לא מעודכנים, לא נכונים או מיותרים באופן אחר.

חלק ממוצרי Amer Sports ומשירותיה עשויים לאפשר לכם לנהל את הפרופיל שלכם ואת המידע בפרופיל. אנו מעודדים אתכם לעיין מעת לעת בנתונים האישיים שלכם דרך הפרופיל שלכם כדי לוודא שהם נכונים ומעודכנים. אנא זכרו שבשירותים אלקטרוניים בהם ביכולתכם לנהל את הפרופיל שלכם, אתם נושאים באחריות לספק לנו פרטים נכונים ולעדכן את הנתונים האישיים שמסרתם לנו במקרה של שינוי.

אנו מאחסנים את הנתונים האישיים שלכם רק לתקופה הנחוצה למטרה המדוברת או לפרק הזמן הנדרש בחוקים תקפים.

אבטחת נתונים

Amer Sports נוקטת באמצעי אבטחה טכניים וארגוניים הולמים כדי למנוע ולמזער סיכונים הנלווים למסירת נתונים אישיים ולעיבודם.

אמצעי האבטחה כוללים, במידה והולם, שימוש בחומות אש, מתקני שרת מאובטחים, הצפנה, מערכות ניהול ותהליכים לזכויות גישה הולמות, בחירת מעבדים קפדנית, הכשרה מספקת של סגל Amer Sports המעורב בעיבוד ואמצעים נחוצים אחרים להגנה הולמת על הנתונים האישיים שלכם מפני שימוש או גילוי לא מורשה. במידה והולם, אנו עשויים ליצור גם עותקי גיבוי ולהשתמש באמצעים אחרים למניעת נזק או השמדה בשוגג של הנתונים האישיים שלכם. במידה וחלק מסוים מאתר Amer Sports תומך בעסקאות מקוונות, נשתמש באמצעי אבטחה סטנדרטי בענף, כגון האמצעי הזמין דרך “Secure Sockets Layer” (“SSL”) להגנה על סודיות עסקאות מקוונות ועל אבטחתן.

שימוש בעוגיות ובאותות רשת

מעת לעת בביקורכם באתר Amer Sports יוצב במחשבכם מידע שיאפשר לנו לזהות את המחשב שלכם, בדמות קובץ טקסט המכונה “עוגייה”. שימושנו בעוגיות נועד לספק לכם הטבות, כגון איון הצורך בהכנסת סיסמה לעתים קרובות במהלך התחברות או הצורך בהכנסה מחדש של פריטים שכללתם בעגלת קניות במידה ואין ברצונכם לסיים עסקה בכניסה אחת. עוגיות משמשות גם לניתוח וליצירת פרופיל בנוגע לתנועה באתר.

חלק מאתרי Amer Sports אף משתמשים בסוגים אחרים של טכנולוגיות אחסון מקומיות, כגון Local Shared Objects (המכונות גם “עוגיות פלאש”) ואחסון מקומי HTML5. טכנולוגיות אלה דומות לעוגיות שנידונו לעיל בכך שהן מאוחסנות במכשיר שלכם וניתן להשתמש בהן לאחסון מידע מסוים בנוגע לפעילויותיכם ולהעדפותיכם. עם זאת, טכנולוגיות אלה עשויות להשתמש בחלקים שונים במכשיר שלכם לעומת עוגיות רגילות ולכן ייתכן שלא תוכלו לשלוט בהן בשימוש בכלי דפדפן רגילים ובהגדרות רגילות. תוכלו למנוע אחסון עוגיות פלאש בציות להוראות Adobe בכתובת http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

Amer Sports עשויה להשתמש ב”אותות רשת” (או “תגי פיקסל”/”pixel tags”) בנוגע לחלק מהאתרים. עם זאת, איננו משתמשים בהם לזיהוי אישי של משתמשים אינדיבידואליים. אותות רשת הינם לרוב דימויים גראפיים המוצבים באתר ומשמשים לספירת מבקרים באתר ו/או לגישה לעוגיות מסוימות. מידע זה משמש לשיפור שירותינו. אותות רשת לרוב אינם אוספים מידע אחר למעט מה שמספק לנו הדפדפן שלכם כחלק סטנדרטי מכל תקשורת אינטרנט. במידה ותכבו את העוגיות, אות הרשת לא יוכל עוד לעקוב אחר הפעילות הספציפית שלכם. עם זאת, אות הרשת עשוי להמשיך לאסוף מידע באשר לביקורים מכתובת ה-IP שלכם, אך מידע זה כבר לא יהיה בר זיהוי אישי.

במידה וברצונכם לנטרל עוגיות או לקבל הודעה בטרם הצבתן, תוכלו לעשות זאת בהגדרות הדפדפן שלכם. לדוגמה, אם אתם משתמשים באקספלורר, תוכלו לנטרל ולנהל עוגיות בציות להוראות פה. אפשר למצוא מידע נוסף לגבי שליטה בעוגיות בכתובת: https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options.

עם זאת, ייתכן שלא נוכל לספק שירותים מסוימים או שלא תוכלו לראות חלקים מסוימים באתר זה במידה ונטרלתם עוגיות.

חלק משותפינו העסקיים, אשר תוכנם מקושר לאתרנו או ממנו, עשויים אף הם להשתמש בעוגיות או באותות רשת. עם זאת, אין לנו גישה לעוגיות אלה או שליטה בהן.

אתם מאשרים ומסכימים לאחסון עוגיות, טכנולוגיות אחסון מקומי אחרות, אותות ומידע אחר על המכשירים שלכם ולגישה לעוגיות, לטכנולוגיות האחסון המקומי, לאותות ולמידע אלה על ידנו ועל ידי צדדי ג’ דלעיל.

זכויותיכם

אתם זכאים לבקש מידע וגישה לנתונים האישיים שאספנו מכם ולגביכם. אתם זכאים גם לבקש שנשלים, נתקן, נעלים שם או נמחק נתונים אישיים חלקיים, לא נכונים, מיותרים או לא מעודכנים בהם אנו מחזיקים לגביכם. עם זאת, אין ביכולתנו למחוק נתונים אישיים הנחוצים לציות לחובות חוקיות כובלות או במידה ויש להחזיק בנתונים האישיים בהתאם לחוקים תקפים. אתם זכאים לבקש ולקבל את הנתונים האישיים שאספנו עליכם בנוסח נפוץ וקריא למכונה. במידה ואתם סבירים שהנתונים האישיים שלכם שאספנו אינם נכונים, אין ברצונכם הנתונים האישיים שלכם יימחקו כאשר עיבודם נחשב לא חוקי או שהנתונים האישיים כבר אינם נחוצים, או במידה והתנגדתם לעיבוד וקיום עילות לגיטימיות לעיבוד עדיין נשקל, אתם רשאים לבקש את הגבלת עיבוד הנתונים האישיים שלכם.

אתם רשאים גם בכל עת להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלכם למטרות שיווק ישיר, משלוח חומרי קידום, יצירת פרופיל או מחקר שוק. יתרה מכך, כאשר הנתונים האישיים שלכם מעובדים בהתאם להסכמתכם, אתם זכאים לבטל את הסכמתם לעיבוד זה בכל עת.

במידה ותרצו להפעיל איזו מזכויותיכם דלעיל, אתם רשאים, כהולם ובהתאם לחוקים תקפים, להפעילן ביצירת קשר עימנו דרך נקודות הקשר הנזכרות בחומרי השיווק או להלן במדיניות זו. בחלק מהמקרים, במיוחד במידה וברצונכם שנמחק או נחדל מעיבוד הנתונים האישיים שלכם, ייתכן שפירוש הדבר הוא גם שלא נוכל להמשיך לספק לכם את השירותים. אנו מעודדים אתכם להשתמש בכלי ניהול פרופיל זמינים למטרות דלעיל כגון כלים המספקים לכם גישה ישירה לנתונים האישיים שלכם ומאפשרים לכם לנהלם ביעילות.

לתשומת לבכם, החוק התקף עשוי לכלול מגבלות ותניות אחרות הנוגעות לזכויותיכם דלעיל.

תלונה לרשות הפיקוח

במידה ואתם סבורים שפעילויות עיבוד הנתונים האישיים שלכם על ידי Amer Sports אינן תואמות את חוקי הגנת הנתונים התקפים או ש-Amer Sports לא הבטיחה את הפעלת זכויותיכם באופן מספק, אתם רשאים להגיש תלונה לרשות הפיקוח המקומית האחראית לסוגיות הגנת נתונים.

בעל השליטה בנתונים האישיים שלכם ופרטי קשר

בעלי השליטה האחראיים למטרות חוקי הגנת הנתונים התקפים הינם, כתקף:

1) Amer Sports Corporation

Konepajankuja 6

00511 Helsinki

Finland

ו/או

2) חברת קבוצת Amer Sports אשר באתרה, ביישומה, במוצרה או בשירותה אתם משתמשים (שם וכתובת רשומה זמינים במהלך הרכישה או תהליך הרישום)

ו/או, כתקף,

3) חברת קבוצת Amer Sports המשתמשת בנתונים האישיים שלכם לשיווק הישיר שלה או למטרותיה הדומות (שם וכתובת רשומה זמינים בחומר השיווק שקיבלתם).

אתם רשאים ליצור קשר עם בעלי השליטה בנתונים דלעיל כמפורט באתריהם או בכתובת להלן:

Amer Sports Corporation

c/o Legal

Konepajankuja 6

00511 Helsinki

Finland

שינויים במדיניות פרטיות זו

Amer Sports רשאית מעת לעת לעדכן ולשנות מדיניות פרטיות זו. במידה והשינויים כוללים מטרות עיבוד חדשות, Amer Sports תמסור לכם הודעה מוקדמת באשר לשינויים, ובמידת הצורך תבקש את הסכמתכם.

This post is also available in: אנגלית גרמנית צרפתית סינית איטלקית יפנית פורטוגזית ספרדית תאילנדית קוראנית