SOUTĚŽ V RÁMCI WILSON WORLD DEMO TOUR 2018
(„soutěž“)
OFICIÁLNÍ PRAVIDLA

TATO SOUTĚŽ JE NABÍZENA POUZE TENISOVÝM KLUBŮM, PŘIČEMŽ JEDNOTLIVCI SE DO SOUTĚŽE NEMOHOU PŘIHLÁŠIT, ANI VYHRÁT CENU.

K PŘIHLÁŠENÍ NEBO ZÍSKÁNÍ CENY NENÍ NUTNÝ ŽÁDNÝ NÁKUP, NÁKUP NEZVÝŠÍ VAŠE ŠANCE NA VÝHRU. PRO ÚČAST SE MUSÍTE PŘEDEM ZAREGISTROVAT.

Sponzor: Wilson Sporting Goods Co., delawarská společnost se sídlem 1 Prudential Plaza, 130 E. Randolph Street, Suite 600, Chicago, Illinois USA 60601 („sponzor“).

 1. Způsobilost: 
  Soutěž je určena pouze pro tenisové kluby, akademie, centra a zařízení či jiné institucionální klienty společnosti Wilson Sporting Goods Co. (každý z nich dále jen „soutěžící subjekt“), které se nacházejí v těchto zemích: 50 států USA nebo District of Columbia, Kanada (vyjma provincie Quebec), Mexiko („americké území“), Velká Británie, Francie, Německo, Rakousko, Dánsko, Finsko, Španělsko, Švýcarsko, Česká Republika, Slovensko („evropské území“), Japonsko, Jižní Korea a Austrálie („asijsko-tichomořské území“) (každá jednotlivě dále jen „území” a společně „území“ [mn. č.]). TATO SOUTĚŽ JE NABÍZENA POUZE TENISOVÝM KLUBŮM, PŘIČEMŽ JEDNOTLIVCI SE DO SOUTĚŽE NEMOHOU PŘIHLÁŠIT, ANI VYHRÁT CENU. Neplatné v zámořských územích, společenstvích a vojenských zařízeních USA a tam, kde je to zakázáno nebo omezeno zákonem. Wilson Sporting Goods Co. a jakékoliv s ní spojené firmy, mateřské společnosti, pobočky, přidružené subjekty a zprostředkovatelé a jakékoliv agentury ani jiné společnosti, kteří jsou zapojeni do vyvíjení či realizace soutěže nebo do výroby či distribuce materiálů k soutěži, nejsou způsobilí se zúčastnit. Soutěž podléhá všem příslušným federálním, státním a místním zákonům a předpisům.
 2. Souhlas s oficiálními pravidly:
  Účastí v soutěži a/nebo pořádáním akce World Demo Tour soutěžící subjekt zcela a bezpodmínečně souhlasí s těmito oficiálními pravidly a rozhodnutími sponzora, která jsou konečná a závazná ve všech záležitostech týkajících se soutěže, a přijímá je. Sponzor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit tato oficiální pravidla bez předchozího upozornění. Veškeré změny se musejí dodržovat.
 3. Termín konání:
  Soutěž začíná 1. dubna 2018 v 0:00:01 hod. severoamerického centrálního času („CT“) a končí 15. prosince 2018 v 23:59:59 CT („soutěžní období“). Oficiálním časoměrným zařízením soutěže je sponzorův počítač.

  4. Jak se zúčastnit:

  Pro účast v soutěži se soutěžící subjekt musí během soutěžního období zaregistrovat a uspořádat akci Wilson World Demo Tour na územích, při níž: (a) musí být přítomen obchodní zástupce nebo ambasador společnosti Wilson a (b) se uskuteční výzva Wilson Ultra® Around the World (dle popisu níže).

Soutěžící subjekt se může zaregistrovat k uspořádání akce World Demo Tour online na adrese: wdt.wilson.com. Termíny a časy jsou omezeny.
Výzva Wilson Ultra® Around the World:

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Cílem je dosáhnout co nejvíce výměn na jediném tenisovém dvorci, přičemž se využívá kurt pro dvouhru. Výzva spočívá v tom, že na každé straně dvorce se hraje pouze dvěma raketami Wilson Ultra s tím, že po každé výměně je nutné raketu předat hráči, který stojí za dalším hráčem v řadě. Po předání rakety hráč přeběhne na druhý konec dvorce a zařadí se na konec řady. Tento postup trvá, dokud některý hráč netrefí míč do sítě nebo mimo hřiště pro dvouhru. Pokud někdo míč zkazí, daný pokus skončí. Při jedné akci World Demo Tour je dovoleno nejvýš 5 pokusů. Pro výzvu Wilson Ultra® Around the World je nutná účast alespoň 4 hráčů.

ZPŮSOB BODOVÁNÍ:
Skóre pro účely soutěže vznikne sloučením počtu hráčů a počtu platných výměn.
>> (počet hráčů × 4) + (počet po sobě jdoucích úderů) = skóre
>> Příklad: 20 hráčů dosáhlo 40 po sobě jdoucích úderů = (20 × 4) + 40 = 120

Skóre vypočítá a nahlásí na místě konání akce obchodní zástupce nebo ambasador společnosti Wilson. Obchodní zástupce nebo ambasador společnosti Wilson zašle zprávu o počtu hráčů a po sobě jdoucích úderech emailem na adresu info@world-demo-tour.com. Skóre bude zveřejněno na internetových stránkách World Demo Tour. Soutěžící subjekt plně a bezpodmínečně souhlasí s těmito oficiálními pravidly a rozhodnutími tohoto zástupce nebo ambasadora a přijímá je.

Obchodní zástupce nebo ambasador společnosti Wilson musí získat společnou fotografii hráčské skupiny a zaslat ji spolu s názvem akce a místem konání, počtem účastníků a počtem po sobě jdoucích úderů elektronickou poštou na adresu info@world-demo-tour.com. Všichni hráči, kteří se soutěže zúčastní, musí být zaregistrováni online na akci World Demo Tour.

Limit: Platí limit jedné (1) přihlášky za jeden soutěžící subjekt. Sponzor nenese zodpovědnost za ztracená, opožděná, neúplná, neplatná, nečitelná či nesprávně adresovaná skóre, která budou vyloučena ze hry. V případě sporu ohledně jakékoliv přihlášky se má za to, že dotyčným soutěžícím subjektem je oprávněný majitel účtu k e-mailové adrese, která byla použita k přihlášení. Může se požadovat, aby potenciální výherci prokázali, že jsou oprávněným majitelem účtu. „Oprávněným majitelem účtu“ se rozumí subjekt spojený s fyzickou osobou, které poskytovatel přístupu k internetu, poskytovatel online služeb či jiná organizace zodpovědná za přidělování e-mailových adres přidělili e-mailovou adresu pro doménu související s předloženou adresou.

 1. Určení vítěze: 
  Vítězové budou určeni tímto postupem:
  Na konci soutěžního období bude potenciálním výhercem ceny určen soutěžící subjekt s nejvyšším skóre na každém z dotyčných území: na americkém, evropském a asijsko-tichomořském (jak budou skóre odevzdána společnosti Wilson obchodním zástupcem nebo ambasadorem společnosti Wilson) (celkem až 3 výherci ceny, jeden za dané území).
  V případě nerozhodného stavu se potenciálním výhercem ceny stane soutěžící subjekt s více hráči, kteří se zúčastnili výzvy Wilson Ultra® Around the World. V případě nerozhodného stavu, pokud jde o počet hráčů, rozhodne o vítězi sponzor na základě dřívějšího termínu a času příslušné akce World Demo Tour. NEBUDOU-LI ZA DANÉ ÚZEMÍ ODEVZDÁNY ŽÁDNÉ PŘIHLÁŠKY VE SHODĚ S TĚMITO OFICIÁLNÍMI PRAVIDLY, NEUDĚLÍ SE ZA TOTO ÚZEMÍ ŽÁDNÁ CENA. Výherci cen budou vyhlášeni 20. prosince 2018 prostřednictvím twitterového účtu @WilsonTennis.
 2. Požadavky na výherce ceny: 
  Obdržení ceny je podmíněno dodržením těchto oficiálních pravidel. Může se požadovat, aby potenciální výherci ceny podepsali a odevzdali prohlášení o způsobilosti, odpovědnosti a publicitě, které musí sponzor obdržet do tří (3) dnů od data odeslání upozornění nebo pokusu o upozornění, aby se mohli přihlásit o cenu. Nebude-li potenciální výherce ceny k zastižení, nevyhotoví-li a nevrátí-li prohlášení v případné požadované lhůtě nebo vrátí-li se cena jako nedoručitelná, potenciální výherce ceny o cenu přijde. V případě, že potenciální výherce ceny bude z jakéhokoliv důvodu diskvalifikován, vyhrazuje si sponzor právo udělit jakoukoliv danou cenu náhradnímu soutěžícímu subjektu na základě dalšího nejvyššího dosaženého skóre, které obdržel, i kdyby bylo jméno tohoto diskvalifikovaného potenciálního výherce již zveřejněno. Nebude-li výherce ceny potvrzen po třech (3) pokusech, zůstane cena neudělena. Přijetí jakékoliv ceny znamená, že výherce ceny souhlasí s tím, že sponzor může použít jméno, logo, ochrannou známku výherce ceny a snímky zařízení/objektů výherce ceny ve spojitosti se soutěží, a to po celém světě včetně internetu bez omezení a bez další platby či protiplnění vyjma případů, kdy to zakazuje zákon.
 3. Ceny: 
  Až tři (3) ceny (jedna na jedno území) – každá jedna (1) party při akci Wilson Demo Tour v roce 2019 („party“). Party se bude skládat z akce pořádané soutěžícím subjektem v místě soutěžícího subjektu, při níž společnost Wilson nebo její zmocněnec zajistí: (i) jídlo a nápoje (v maloobchodní ceně pro společnost Wilson ve výši až 1 500 USD), (ii) dvacet (20) zakázkových, na míru vyrobených tenisových raket Wilson, které soutěžící subjekt rozdá dle svého uvážení během party, a třicet (30) poukazů na sníženou cenu za zakázkové tenisové rakety Wilson, přičemž tyto poukazy rozdá soutěžící subjekt dle svého uvážení během party. Přibližná maloobchodní hodnota (PMH) každé ceny: 8 580 USD. Celková PMH všech cen: 25 740 USD. POZNÁMKA – ZPŮSOBILÍ K ZÍSKÁNÍ CENY PŘI TÉTO SOUTĚŽI NEBUDOU JEDNOTLIVCI (VČETNĚ HRÁČŮ, KTEŘÍ SE ÚČASTNÍ VÝZVY WILSON ULTRA® AROUND THE WORLD ZA NĚKTERÝ SOUTĚŽÍCÍ SUBJEKT).
  Pro ceny platí toto: Nebude přiznán jakýkoliv rozdíl mezi uvedenou PMH a skutečnou hodnotou ceny. Není-li zde výslovně uvedeno jinak, ceny nezahrnují daně ani žádnou jinou položku, která není výslovně popsána v těchto oficiálních pravidlech, přičemž za veškeré výdaje na cokoliv právě zmíněné odpovídá výhradně výherce ceny. Výherci ceny může být vydán tiskopis IRS 1099. Cena se nesmí převádět ani postupovat někomu jinému, vyjma ze strany sponzora. Za cenu se neprovedou žádné výměny, nebudou vyplaceny peněžní ekvivalenty ani úhrady. Nebude-li z jakéhokoliv důvodu možné udělit některou cenu nebo kteroukoliv její část, vyhrazuje si sponzor právo nahradit tuto cenu jinou cenou stejné nebo vyšší hodnoty. Vykázání a zaplacení veškerých případných příslušných daní, poplatků a/nebo přirážek, které vyplývají z přijetí nebo používání ceny, je ve výlučné odpovědnosti toho, kdo cenu vyhrál.
 4. Všeobecné podmínky: 
  Sponzor nezodpovídá za žádné typografické chyby v těchto oficiálních pravidlech ani při inzerování a propagaci soutěže; elektronické, hardwarové, softwarové nebo technické problémy jakéhokoliv druhu zapříčiněné sponzorem, uživatelem nebo jakýmkoliv vybavením či naprogramováním souvisejícím s přihlašovacími údaji nebo při nich využitým; za žádnou lidskou chybu, ke které může dojít při zpracovávání těchto údajů nebo při výběru výherců cen nebo která může omezit způsobilost kteréhokoliv soutěžícího subjektu zúčastnit se tohoto podniku.
  Bude-li soutěž ohrožena, přerušena, bude-li v ní bráněno, nebude-li možné, aby proběhla tak, jak byla naplánována, nebo bude-li její uskutečnění jakkoliv znemožněno, vyhrazuje si sponzor právo dle svého výhradního uvážení soutěž zrušit, pozastavit či odvolat nebo pozměnit tato oficiální pravidla bez předchozího upozornění, a bude-li to možné, vybrat výherce cen na základě výkonů, které byly dosaženy před takovýmto zrušením, pozastavením, přesunutím či odvoláním nebo po něm.
  Každý soutěžící subjekt nebude vědomě poškozovat soutěž ani nezpůsobí její přerušení a/nebo nezabrání jiným, aby se jí zúčastnili. UPOZORNĚNÍ: JAKÝKOLIV POKUS O POŠKOZENÍ NEBO ZMAŘENÍ LEGITIMNÍHO PROVOZOVÁNÍ SOUTĚŽE PODLE TĚCHTO PRAVIDEL JE PORUŠENÍM TRESTNÍHO NEBO OBČANSKÉHO PRÁVA. DOJDE-LI K TAKOVÉMU POKUSU, MŮŽE SPONZOR DISKVALIFOVAT JAKÝKOLIV SOUTĚŽÍCÍ SUBJEKT, KTERÝ HO PROVEDE, PŘIČEMŽ SE SPONZOR MŮŽE DOMÁHAT NÁHRADY ŠKODY V NEJVĚTŠÍ MOŽNÉ MÍŘE POVOLENÉ ZE ZÁKONA.
 5. Omezení odpovědnosti / zproštění:
  Sponzor výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost nebo ručení za zranění jakékoliv osoby nebo ztrátu jakéhokoliv majetku, které souvisejí s předáním a/nebo následným používáním udělených cen. Vyjma případů, kdy to zakazuje zákon, výherce ceny přijetím jakékoliv ceny souhlasí, že zprostí a zbaví sponzora a jeho pobočky, přidružené subjekty, dodavatele, distributory, reklamní/propagační agentury, dodavatele cen a každou z jejich příslušných mateřských společností a vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance a zástupce každé takové společnosti (společně jen „zproštěné strany“) odpovědnosti za veškeré ručení, ztráty či škody vzniklé vzhledem k účasti soutěžícího subjektu v soutěži, udělení, přijetí, držení a/nebo použití nebo nesprávnému použití jakékoliv ceny včetně veškerého cestování, které je s tímto spojeno.
 6. Rozhodné právo a spory:
  Soutěžící subjekt souhlasí s tím, že: (i) veškeré spory, nároky a skutkové a právní podstaty žaloby vzniklé z této soutěže nebo jakýchkoliv udělených cen či v souvislosti s nimi, jež se liší od těch, které se týkají administrace soutěže nebo určení vítězů, budou vyřešeny jednotlivě bez uplatnění jakékoliv formy skupinové žaloby; (ii) veškeré spory, nároky a skutkové a právní podstaty žaloby vzniklé z této soutěže nebo jakýchkoliv udělených cen či v souvislosti s nimi budou vyřešeny výlučně okresním soudem Spojených států amerických nebo příslušným soudem státu Illinois se sídlem v Chicagu; (iii) veškeré nároky, rozsudky a výroky budou omezeny na skutečně vzniklé hotové výdaje včetně výdajů souvisejících s účastí v této soutěži, v žádném případě však na palmáre; a (iv) soutěžícímu subjektu nebude za žádných okolností povoleno dosáhnout přiznání náhrady škody s trestní funkcí, vedlejšího odškodnění a náhrady následné škody a jakékoliv jiné náhrady škody než za skutečně vzniklé hotové výdaje jakýchkoliv práv na znásobení nebo jiné navýšení náhrady škody a soutěžící subjekt se tímto vzdává všech práv na shora uvedené náhrady škody. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VEDLEJŠÍ ODŠKODNĚNÍ NEBO ZA NÁHRADU NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE SHORA UVEDENÉ SE NA SOUTĚŽÍCÍ SUBJEKT NEMUSÍ VZTAHOVAT. Veškeré záležitosti a otázky týkající se výkladu, platnosti, interpretace a vynutitelnosti těchto oficiálních pravidel nebo práv a povinností soutěžícího subjektu a sponzora ve spojitosti s propagační akcí se řídí zákony státu Illinois a vykládají se v souladu s nimi, aniž by zaváděly jakákoliv pravidla pro volbu práva nebo kolizní normy (ať se jedná o jurisdikci státu Illinois, nebo jakoukoliv jinou jurisdikci), která by způsobila uplatňování zákonů jakékoliv jiné jurisdikce než státu Illinois.
 7. Zásady ochrany soukromí: 
  Informace shromážděné od soutěžících subjektů a/nebo jejich členů/zákazníků podléhají sponzorovým zásadám ochrany soukromí http://www.wilson.com/en-us/legal/.
 8. Seznam vítězů:
  Jméno případného výherce ceny je možné obdržet 30 dnů po skončení soutěže a nejpozději 15. června 2019 zasláním obálky se zpáteční adresou na adresu: Wilson’s „2018 World Demo Tour Facility Contest“ ATTN: Racquet Sports Division, 1 Prudential Plaza, 130 E. Randolph Street, Suite 600, Chicago, IL 60601.