תחרות מתקן (B2B) סבב דמו עולמי ווילסון 2018
(“התחרות”)

כללים רשמיים

תחרות זו מוצעת על בסיס עסק-לעסק וצרכנים אינדיבידואליים אינם כשירים להירשם אליה או לזכות בה.

אין צורך ברכישה לרישום או לזכייה. רכישה לא תשפר את סיכוייכם לזכות. חובה להירשם כדי להשתתף.

נותן חסות: Wilson Sporting Goods Co., תאגיד מדלוור שמשרדו הראשי ב-1 Prudential Plaza, 130 E. Randolph Street, Suite 600, Chicago, Illinois USA 60601 (“נותן חסות”).

 1. כשירות:

התחרות פתוחה רק בפני מועדונים, אקדמיות, מרכזים ומתקנים לטניס או חשבונות מוסדיים אחרים של Wilson Sporting Goods Co. (כל אחד מהם “מתקן נרשם”) המצויים במדינות הבאות: 50 מדינות ארצות הברית או מחוז קולומביה, קנדה (למעט נפת קוויבק), מקסיקו (“הטריטוריה האמריקנית”), בריטניה, צרפת, גרמניה, אוסטריה, דנמרק, פינלנד, ספרד, שווייץ (“הטריטוריה האירופית”), יפן, דרום קוריאה ואוסטרליה (“טריטוריית אסיה-פסיפיק”) (כל אחת מהן “טריטוריה”; יחד ה”טריטוריות”). תחרות זו מוצעת על בסיס עסק-לעסק וצרכנים אינם כשירים להירשם אליה או לזכות בה. בטל בטריטוריות, בחזקות, בחברי עמים ובהתקנים צבאיים אמריקניים בחו”ל ובמידה ואסור או מוגבל בחוק. Wilson Sporting Goods Co. ומי מהחברות, מחברות האם, מחברות הבת, מהמסונפים ומהסוכנים הקשורים אליו וכל סוכנות או חברה אחרת המעורבת בפיתוח תחרות זו או בביצועה או בהפקת חומרי תחרות או בהפצתם אינם כשירים. התחרות כפופה לכל התקנות והחוקים הפדראליים, הארציים והמקומיים התקפים.

 1. הסכמה לכללים רשמיים:

בהשתתפות בתחרות ו/או באירוח אירוע סבב דמו עולמי, המתקן הנרשם מסכים באופן מלא ובלתי מותנה לתנאים רשמיים אלה ולהחלטות נותן החסות, שהינן סופיות וכובלות בכל הסוגיות הנוגעות לתחרות. נותן החסות שומר לעצמו את הזכות לשנות כללים רשמיים אלה בכל עת, בלא הודעה. שינויים יחייבו ציות.

 1. תזמון:

התחרות תחל ב-1 באפריל 2018 בשעה 00:00:01 (GMT-6:00) שעון מרכז (“CT”) ותסתיים ב-15 בדצמבר 2018 בשעה 23:59:59 CT (“תקופת הקידום”). מחשב נותן החסות הינו מכשיר מדידת הזמן הרשמי לתחרות.

 1. אופן רישום:

לרישום לתחרות, במהלך תקופת הקידום, על המתקן הנרשם לרשום ולארח בטריטוריות אירוע סבב דמו עולמי ווילסון בו: (א) מחויבת נוכחות נציג מכירות או שגריר של ווילסון, ו-(ב) יבוצע Wilson Ultra® Around the World Challenge (כתיאורו להלן).

מתקן נרשם יכול להירשם לארח אירוע סבב דמו עולמי ווילסון באינטרנט בכתובת: wdt.wilson.com בזמן שהאספקה נמשכת. תאריכי האירוע ומועדיו מוגבלים.

Wilson Ultra® Around the World Challenge:

אופן האתגר:

המטרה היא להגיע לכמה שיותר חילופי כדור במגרש טניס אחד, בשימוש בקווים הבודדים במגרש. האתגר הוא שבכל אחד מצדי המגרש משמשים רק שני מחבטי Wilson Ultra ולאחר כל אחד מהחילופים יש למסור את המחבט לשחקן הבא בתור. במסירת המחבט, השחקן רץ לקצה השני של המגרש ומצטרף לסוף התור. תהליך זה נמשך עד ששחקן פוגע עם הכדור ברשת או מחוץ לקווים הבודדים במגרש. החטאה מביאה לסיום הניסיון. 5 ניסיונות בלבד מותרים באירוע סבב דמו עולמי. 4 שחקנים לפחות נדרשים לבצע את Wilson Ultra® Around the World Challenge.

אופן הניקוד:

הניקוד למטרות התחרות הינו שילוב של מספר השחקנים ושל מספר החילופים התקפים.

>> (מספר שחקנים x 4) + (מספר הפגיעות הרצופות) = הניקוד

>> דוגמה: 20 שחקנים עם 40 פגיעות רצופות = (20 x 4) + 40 = 120

הניקוד יחושב וידווח במקום האירוע על ידי נציג מכירות או שגריר ווילסון. נציג מכירות או שגריר ווילסון ישלח את מספר השחקנים ואת הפגיעות הרצופות בדוא”ל לכתובת info@world-demo-tour.com. הניקוד יפורסם באתר סבב הדמו העולמי. המתקן הנרשם מסכים באופן מלא ובלתי מותנה לכללים רשמיים אלה ולהחלטות הנציג או השגריר.

על נציג מכירות או שגריר ווילסון לקבל תמונה של קבוצת השחקנים יחד ולשלוח את התמונה, את שם האירוע ואת מיקומו, את מספר המשתתפים ואת מספר הפגיעות הרצופות בדוא”ל לכתובת info@world-demo-tour.com. בנוסף, כשירות לרישום מחייבת את כל השחקנים להירשם באינטרנט לאירוע סבב הדמו העולמי שבו ברצונם להשתתף.

הערה – תחרות זו מוצעת על בסיס עסק לעסק. אף צרכן (לרבות שחקנים המשתתפים ב- WILSON ULTRA® AROUND THE WORLD CHALLENGE עבור מתקן נרשם או מטעמו) לא יהיה כשיר לזכות בתחרות.

מגבלה: כל מתקן נרשם יוגבל לרישום אחד (1) בלבד. נותן החסות אינו אחראי לניקודים אבודים, מאוחרים, חלקיים, לא תקפים, לא מובנים או מוטעים, שייפסלו. במקרה של מחלוקת בנוגע לרישום, בעל החשבון המורשה של כתובת הדוא”ל ששימשה לרישום ייחשב למתקן הנרשם. זוכים אפשריים עשויים להידרש להציג הוכחה להיותם בעלי חשבון מורשים. “בעל חשבון מורשה” הינו המתקן הקשור לאינדיבידואל שקיבל כתובת דוא”ל על ידי ספקית אינטרנט או ארגון אחר האחראי על הקצאת כתובות דוא”ל למתחם הקשור לכתובת המוגשת.

 1. קביעת מנצח:

המנצחים ייקבעו דרך התהליך הבא:

בסוף תקופת הקידום, המתקן הנרשם בעל הניקוד הגבוה ביותר בכל אחת מהטריטוריה האמריקנית, הטריטוריה האירופית וטריטוריית אסיה-פסיפיק (כפי שהוגש לווילסון על ידי נציג מכירות או שגריר ווילסון) ייקבע כזוכה אפשרי (עד 3 זוכים בסך הכול, אחד לכל טריטוריה).

במקרה של שוויון, המתקן הנרשם בו השתתפו שחקנים רבים יותר ב- Wilson Ultra® Around the World Challenge יהיה הזוכה האפשרי. במקרה של שוויון במספר השחקנים, נותן החסות ישבור את השוויון בהתאם לתאריך ולשעה המוקדמים יותר של אירוע סבב הדמו העולמי הרלוונטי. במידה ולא יוגשו רישומים בציות לכללים רשמיים אלה לטריטוריה כלשהי, לא יוענק פרס לטריטוריה זו. סיכויי הזכייה תלויים במספר ובהיקף הרישומים הכשירים שהתקבלו בהתאם לכללים רשמיים אלה. ההכרזה על הזוכים תבוצע דרך חשבון הטוויטר @WilsonTennis ב-20 בדצמבר 2018.

 1. דרישות מהזוכה:

קבלת פרס מותנית בציות לכללים רשמיים אלה. הזוכים האפשריים עשויים להידרש לחתום ולהחזיר תצהיר כשירות, פטור מחבות ופרסום (“תצהיר”), שעל נותן החסות לקבל בתוך שלושה (3) ימים ממועד משלוח ההודעה או ניסיון ההודעה, כדי לתבוע פרס. במידה ולא ניתן ליצור קשר עם זוכה אפשרי, במידה ולא ימלא ויחזיר את התצהיר בתוך פרק הזמן הנדרש (במידה ותקף) או במידה והפרס יוחזר כבלתי ניתן למסירה, הזוכה האפשרי יפסיד את הפרס. במידה וזוכה אפשרי ייפסל מכל סיבה שהיא, נותן החסות שומר לעצמו את הזכות להעניק כל פרס נתון שהוא למתקן נרשם חלופי בהתאם לניקוד השני הגבוה ביותר שהתקבל, גם במידה ושמו של הזוכה האפשרי פורסם בפומבי. במידה ולאחר שלושה (3) ניסיונות זוכה אינו מאושר, הפרס יישאר בלא הענקה. קבלת פרס תהווה ותעיד על הסכמת הזוכה, לפיה נותן החסות רשאי להשתמש בשם הזוכה, בסמליל שלו, בסימנו המסחרי ובתמונות המתקן הזוכה בנוגע לתחרות, ברחבי העולם, לרבות באינטרנט, בלא הגבלה ובלא תשלום או תמורה נוספים, למעט כאסור בחוק.

 1. פרסים:

עד שלושה (3) פרסים (אחד לכל טריטוריה) – כל אחד, מסיבת אירוע סבב דמו ווילסון אחת (1) ב-2019 (ה”מסיבה”). המסיבה תכלול אירוע באירוח המתקן הנרשם במיקומו, בה יספקו ווילסון או שלוחו: (1) מזון ומשקאות (עד עלות קמעונאית לווילסון בת 1,500$US), (2) עשרים (20) מחבטי ווילסון מיוחדים שיחלק המתקן הנרשם לשיקול דעתו במסיבה, ושלושים (30) שוברים להנחה על מחבטי טניס מיוחדים של ווילסון, כאשר המתקן הנרשם יחלק שוברים אלה במסיבה לשיקול דעתו. שווי קמעונאי מוערך של כל אחד מהפרסים: 8,580$US. סה”כ שווי קמעונאי מוערך של כל הפרסים: 25,740$. הערה – אף צרכן (לרבות שחקנים המשתתפים ב- WILSON ULTRA® AROUND THE WORLD CHALLENGE עבור מתקן נרשם או מטעמו) לא יהיה כשיר לזכות בתחרות.

האמור להלן חל על הפרסים: הפרש בין שווי קמעונאי מוערך לבין שווי הפרס בפועל לא יוענק. למעט כקבוע במפורש במסמך זה, הפרסים לא כוללים מיסים, או כל פריט אחר שאינו מתואר ספציפית בכללים רשמיים אלה, והזוכה נושא באחריות הבלעדית לכל הוצאות הנוגעות למה מהאמור לעיל. ייתכן ויופק לזוכה טופס IRS 1099. העברת הפרס או המחאתו תבוצע על ידי נותן החסות בלבד. לא יהיו תחליפים, שווי ערך במזומנים או פדיונות פרס. במידה ולא ניתן להעניק פרס, או כל חלק הימנו, מכל סיבה שהיא, נותן החסות שומר לעצמו את הזכות להחליף את הפרס בפרס אחר שערכו שווה או גדול יותר. הזוכה נושא באחריות הבלעדית לדיווח ולתשלום כל המיסים, האגרות ו/או ההיטלים התקפים, במידה וישנם, הנובעים מקבלת הפרס או מהשימוש בו.

 1. תנאים כלליים:

נותן החסות אינו אחראי לשגיאות דפוס בכללים רשמיים אלה או בפרסום התחרות ובקידומה; לבעיית אלקטרוניקה, חומרה, תוכנה או בעיה טכנית בגרימת נותן החסות, המשתמש או מה מהציוד או מהתכנות הנלווה לנתוני הרישום או המשמש בהם; לטעות אנוש שעלולה לקרות בעיבוד הנתונים או בבחירת הזוכים, או העלולה להגביל את יכולתו של מתקן נרשם להשתתף בתהליך זה.

במידה והתחרות תיפגע, תימנע, תופרע, לא תוכל לפעול כמתוכנן, או שביצועה לא יתאפשר בכל אופן שהוא, נותן החסות שומר לעצמו את הזכות, לשיקול דעתו הבלעדי, לבטל או להשעות את התחרות, או לתקן כללים רשמיים אלה בלא הודעה, ובמידת האפשר לבחור זוכים בהתאם לביצועים שאירעו בטרם הביטול, ההשעיה או הדחייה או לאחריהם.

כל אחד מהמתקנים הנרשמים לא יפגע או יפריע במודע לתחרות ו/או ימנע מאחרים מלהשתתף בתהליך. זהירות: ניסיון לפגוע או לערער את התפעול הלגיטימי של התחרות בהתאם לכללים אלה מפר חוקים פליליים או אזרחיים. במידה ויבוצע ניסיון שכזה, נותן החסות רשאי לפסול מתקן נרשם המבצע ניסיון שכזה ולתבוע פיצויים במלוא ההיקף המותר בחוק.

 1. הגבלת חבות/פטור:

נותן החסות מתנער במפורש מכל אחריות או חבות לפגיעה או אובדן לאדם או לרכוש בנוגע למסירת הפרסים שיוענקו ו/או לשימוש בהם. למעט כאסור בחוק, בקבלת פרס, הזוכה מסכים לפטור ולהגן על נותן החסות ועל חברות הבת שלו, על המסונפים לו, על ספקיו, על מפיציו, על סוכנויות הפרסום/קידום שלו, על ספקי הפרס שלו, על חברות האם של כל אחד מהם ועל נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והסוכנים של כל אחת מהחברות הללו (יחד “הצדדים הפטורים”) נגד כל חבות, אובדן או נזק שאירעו ביחס להשתתפות המתקן הנרשם בתחרות, להענקת פרס, לקבלתו, לחזקה בו ו/או לשימוש או לשימוש הלקוי בו, לרבות נסיעות הנלוות לכך.

 1. חוק תקף ומחלוקות:

המתקן הנרשם מסכים כי: (1) כל מחלוקת, תביעה ועילת תביעה שתנבע או תיגע לתחרות זו, או לפרסים, למעט בנוגע לניהול התחרות או לקביעת הזוכים, תוכרע באופן אינדיבידואלי, בלא נקיטה בתביעה ייצוגית מכל סוג שהוא; (2) כל מחלוקת, תביעה ועילת תביעה שתנבע או תיגע לתחרות זו, או לפרסים, למעט בנוגע לניהול התחרות או לקביעת הזוכים, תוכרע אך ורק בבית המשפט המחוזי האמריקני או בבית המשפט הארצי ההולם של אילינוי המצוי בשיקגו שבאילינוי; (3) כל תביעה, פסיקה ופסק יוגבלו לעלויות למעשה שנצברו בפועל, לרבות עלויות הנלוות לרישום לתחרות זו, אך בכל מקרה למעט שכ”ט עו”ד; ו-(4) המתקן הנרשם לא יורשה בכל נסיבה שהיא לקבל פסיקה בגין נזקים עונשיים, נלווים ותוצאתיים וכל נזק אחר, למעט עלויות למעשה שנצברו בפועל, וכל זכות להכפלת נזקים או להגדלתם באופן אחר ומוותר בזה על כל זכות לתבוע מה מהאמור לעיל. תחומי שיפוט מסוימים אוסרים על המגבלות או על החרגת החבות לנזקים נלווים או תוצאתיים, לכן ייתכן והאמור לעיל אינו חל על המתקן הנרשם. כל הסוגיות והשאלות הנוגעות לפרשנות כלליים רשמיים אלה, לתקפותם, לפרשנותם ולאכיפתם, או לזכויות ולחובות המתקן הנרשם ונותן החסות בנוגע לרישום, יוכפפו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת אילינוי, במנותק מעקרונות ברירת דין (בין של מדינת אילינוי ובין של תחום שיפוט אחר) שיגרמו להחלת חוקים של כל תחום שיפוט אחר למעט מדינת אילינוי.

 1. מדיניות פרטיות:

מידע שייאסף מהמתקנים הנרשמים ו/או מחבריהם/לקוחותיהם כפוף למדיניות הפרטיות של נותן החסות http://www.wilson.com/en-us/legal/.

 1. רשימת זוכים:

ניתן לקבל את שם הזוכה (במידה וישנו) 30 יום לאחר הסגירה ולא יאוחר מה-15 ביוני 2019 במשלוח מעטפה מבוילת למען השולח לכתובת: “תחרות מתקן סבב דמו עולמי 2018” של ווילסון לידי: Racquet Sports Division, 1 Prudential Plaza, 130 E. Randolph Street, Suite 600, Chicago, IL 60601.

This post is also available in: אנגלית גרמנית צרפתית סינית איטלקית יפנית פורטוגזית ספרדית רוסית